HİZMETLERİMİZ

Genel Tanıtım

Yangın güvenliği konusunda standartlara göre endüstriyel alanda ve deniz sektörüne verdiğimiz hizmetler;

 • Söndürme ve algılama sistemlerinin tasarlanması, mühendislik çalışmaları,
 • Şartnamelerin, uygulama projelerinin ve malzeme listelerinin hazırlanması,
 • İstendiği takdirde gazlı sistemlerin monte edileceği hacimlerde DOOR-FAN “INTEGRITY” sızdırmazlık testlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Tüm mekanik ve elektrik/elektronik montajların ve testlerin yapılması, sistemin devreye alınması
 • Teorik ve pratik eğitimlerin verilmesi,
 • Periyodik bakımların ve onarımların, boşalan sistemlerin dolumu ve silindirlerin hidrostatik testlerinin yapılması.

Danışmanlık Hizmetleri

Tesislerin yangın güvenliği değerlendirilmeleri yapılıp, aşağıda belirtilen tüm başlıklar için uluslararası standartlarda yangın danışmanlığı hizmeti verilmektedir.

 • Yapıların yangın risk analizinin yapılması, yönetmelik ve uluslararası standartlara göre proje veya danışmanlık hizmeti, yangın güvenlik raporlarının hazırlanması,
 • Yangın senaryolarının oluşturulması,
 • Uygun sistem seçimi ve entegrasyonu,
 • Yangın söndürme sistemlerinin denetim ve kontrolü, testlerin NFPA veya EN kurallarına göre yapılması,
 • Yangın eğitimleri ve tatbikatlarının düzenlenmesi,
 • Tesislerin ve personelin yangın önlemleri konusunda denetlenmesi,
 • Acil eylem planlarının yapılması, tatbiki.

Yangın Mühendisliği ve  Projelerdirme Hizmetleri

Mühendislik birimi, deneyimli kadrosu ile deniz ve endüstri projelerinin  söndürme sistem tasarımlarını  sertifikalı yazılımlar ile yapılmaktadır.

Bünyemizdeki  Makina mühendisleri odası tarafından onaylı müşavir mühendisleri marifetiyle  NFPA veya EN normlarına göre tasarımlar yapılmaktadır. Mesleki gelişmeler, üyesi olduğumuz NFPA, firmamızı sertifikalandıran VDS, İngiltere Yangın Mühendisleri odasından veya uluslararası fuar ve seminerlerden elde edilen güncellenmiş yayınlar ile takip edilmektedir. Uluslararası projelerde veya yatırımcıların taleplerinde, ABD veya İngiltere kökenli yangın danışmanları ile çalışmalar yapılmaktadır.

Özel projeler, birimin kendi içinde yarattığı sinerji ile tartışılarak değerlendirilmekte, risklere ve standartlara en uygun çözümler oluşturulmakta tüm projelerin imalatlı resimleri sanal ve baskılı arşivi, bakım, test ve yeni iş talepleri için güncel olarak korunmaktadır. Proje liderleri, saha keşfi, tasarım ve mühendislik çalışmaları, imalat sırasındaki iş emirlerinin hazırlanması, saha denetimleri ve hidrolik testlerde bizzat görev almaktadır.

Montaj, Devreye Alma ve Testler

Tasarlanan sistemler, proje liderinin kontrol ve koordinesinde,  teknik ekiplerimiz tarafından yapılan hidrolik hesap destekli elektromekanik montajları, CE sertifikalı montaj ekiplerimiz tarafından yapılmaktadır.

Türk Loydu servis sağlama sertifikası ile askeri ve ticari gemilere IMCO 848 kurallarına uygun sertifikalı ürün ve mühendislik hizmeti verilmektedir. Firmamızın imal ettiği ve gemilere özgü gazlı söndürme sistemi tip sertifikalarının IMCO 848 kurallarına göre testleri, istendiği takdirde 500m3 lük özel test odamızda  yapılmaktadır.

Ulusal yönetmelik, NFPA veya Uluslararası taleplere göre fonksiyon testleri, senaryo testleri ve periyodik testler bünyemizdeki teknik kadro ile gerçekleştirilir. NFPA 2001 isteği olan “Door Fan Test”, “Integtity”  “Sızdırmazlık Testleri” firmamızın kendi  kadrosu ile yapıl makta ve raporlanmaktadır.

Bugüne Kadar Tamamlanan Örnek Sektörler

 • Rafineriler, kimya tesisleri, tank çiftlikleri, depolar ve çok sayıda çelik fabrikalar, metal tesisleri
 • İlaç, gıda, tekstil, çimento, plastik ve boru sanayine ait tesisler, Laboratuvar ve depolar,
 • Kamuya ait çok sayıda arşiv ve tesisler, araçlar
 • Ticaret merkezleri, eğitim kompleksleri,
 • Tüneller, limanlar ve terminaller, metro istasyonları, hava limanlar,
 • Enerji tesisleri, veri merkezleri, TSK’ya ait müdahale merkezleri,
 • Deniz Kuvvetlerimize ait değişik tipte savaş ve destek gemileri
 • Sahil güvenlik gemileri ve ticari gemiler
 • Sertifikasyonlar

  CE, Türk Loydu

Bakım ve Yeniden Dolum

FM200 Gazlı Söndürme, CO2 Gazlı Söndürme, Argon ( İnert ) Gazlı Söndürme, Novec 1230 ( FK-5-1-12 ) Gazlı Söndürme, Mikro Gazlı Söndürme, Mutfak Davlumbaz Söndürme, Köpüklü Söndürme, Sulu Söndürme, Sprinkler Söndürme, Tozlu Söndürme gibi yangın güvenlik sistemlerinin uzun yıllar verimli bir şekilde ve aksamadan çalışabilmesi için, periyodik bakım sağlanması yönetmelikler ve standartlar gereğidir. Yangın güvenlik sistemlerinin gerçek işlevini eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmesi için bakımları  ve testleri standartlara uygun olarak yetkili servislerce yapılması, ileride doğabilecek aksaklıkları da önleyecektir. Satın alınmış bir yangın güvenlik sistemine genel olarak yapılması gereken bakım – onarım işlemleri şunlardır;

 • Sistemlerin periyodik bakımları,
 • Gazlı ve köpükleri, tozlu sistemleri yeniden dolumları,
 • Test, ölçüm ve kontroller,
 • Gerektiğinde kullanılan elemanların değiştirilmesi, yenileştirilmesi

Araç filomuz ile yurt çapında onarım, yeniden dolum, periyodik bakım, test ve kontrol hizmeti sağlanmakta, çok sayıda kuruluşun yangın güvenlik sistemlerinin, yurt genelinde aylık ve yıllık periyodik bakımları NFPA ve NATO kurallarına göre yapılmaktadır.

Su sisi yüksek basınçlı pompalarımızın bakım ve onarımları için özel bir birim oluşturulmuştur ve fabrika seviyesi bakımlar tarafımızdan yapılmaktadır.

Teorik ve Tatbiki Eğitimler

Firmamız tarafından, tasarımları, imalatları, ithalatı ve montajları yapılan sistemlerin geçici kabul sırasında verilen eğitimleri, eğitim dokümanları ve eğitim sertifikaları tarafımızdan bedelsiz olarak sağlanmaktadır. Verilecek olan sertifikalar sadece “Katılım” sertifikasıdır, “Başarı” sertifikası değildir. “Başarı” sertifikası olabilmesi için gerekli ölçme ve değerlendirmenin akredite bir kuruluş veya yangın güvenliği konusunda eğitim veren okul ve Üniversitelerin katkısı ile gerçekleştirilmektedir. İstendiğinde bedeli karşılığında organize edilebilmektedir.

Yangın güvenliği  eğitimleri teorik ve/veya tatbiki olarak yapılması firmamız kadrosunda yer alan personel ile eğitimler sağlanmakta, bu eğitimlerin gerçekleştirilmesi sırasında gerekli olan malzemenin tedariki, eğitilecek olan personel için gerekli olan donanımlar, senaryonun yapılması ve koordinasyonu, yöneticilere kısa eğitim konferansının verilmesi, yerleşkenin yangın Savunma Konsepti’nin oluşturulması, personelin akredite bir kuruluş tarafından sertifikalandırılması, ayrı ayrı ihtiyaçlar ve aşamalardır. İhtiyaç sahibi kuruluşun istediği eğitimlere ait detayların belirlenmesinden sonra aşağıda örnek olarak tanımlanmış eğitimler tarafımızdan gerçekleştirilirmektedir. Bu eğitimlerin kapsamı genişletilebilir veya daraltılabilir. Eğitimlerin dokümanter hale gelmesi için profesyonel bir kuruluş ile koordineli olarak kurgular sağlanabilmektedir.

 • Endüstriyel tesislerin acil eylem planı’nın yapılması ve planın tatbiki eğitimi,
 • Otomatik yangın söndürme sistemlerinin kullanılması ve bakımı eğitimi,
 • Kampüs, fabrika kompleksleri, organize sanayi bölgeleri, gibi yerleşkelerin eşgüdümlü yangın senaryosunun yapılması ve eğitimlerinin tatbiki olarak gerçekleştirilmesi
 • Tahliye planlarının gerçekleştirilmesi için yapılacak olan tatbikatları,
TÜRKİYE   •   BULGARİSTAN   •   UKRAYNA   •   RUSYA   •   SUUDİ ARABİSTAN   •   İRAN   •   PAKİSTAN
© 2021 Her Hakkı Refleks Yangın Güvenlik Sistemleri A.Ş.'ye aittir.
Bilgi al
1
Bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Merhaba,
Bizimle WhatsApp'tan iletişime geçebilirsiniz.